++
PROYECTO DE VIVIENDAS EN LA MARINA DEL PRAT VERMELL
BARCELONA

2016
+ info
La ubicación del futuro barrio se presenta estratégico para el crecimiento hacia el Sur de la ciudad. La pieza urbana actúa de unión entre los grandes corredores naturales metropolitanos, conectando el Frente Litoral y el Parque de Montjuïc al Este, con el Parque Natural del Delta del Llobregat al Suroeste; el Parque Agrario del Llobregat y el Parque Fluvial del Llobregat, hasta su conexión con la Sierra de Collserola y su Parque Natural, dándole escala interurbana y trans-local. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del sistema de grans mançanes industrials que envolten l'àmbit d'estudi, la finalitat és la de protegir el resident enfront l'intens trànsit rodat -particular i industrial- que envaeix indiscriminadament la zona mitjançant la definició d'una sèrie de 'Súper Illes' que allunyen la circulació de vehicles cap al perímetre de les mateixes, tot recuperant el carrer per al vianant i restringint l'ús rodat a l'interior d'illa als serveis, emergències i veïns. Cadascuna d'aquestes subpeces urbanes es caracteritzen per tenir una heterogeneïtat i diversitat d'individus, d'usos així com biològica, per a millorar activament la vida dels individus i fomentar la cohesió comunitària al nou barri.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Taking advantage of the different heights of the buildings, and the separation between them and considering the strategic position within the site itself (north-south and east-west corridor in a long, narrow plot), the location of different regeneration systems arises energy on the higher decks: production system of hot water, to ensure hot water in homes, system rainwater harvesting for gray water use and irrigation of the building or other once refined, and whose surplus is connected to the municipal system, likewise a turbine system to generate part of the electricity consumption in homes necessary, considering the corner condition of the plot and its location, in the middle of air corridors.
 
+

SANDRA HERNÁNDEZ + ÁLVARO SOLÍS
BAC DE RODA 118 11/1 - 08019 BARCELONA
KB720@KONKRITBLU.COM
609 418 009 / 659 619 916

-- CV